TNC Acoustic

สินค้าอคุสติกโฟม แบบลังไข่ หนา 1 นิ้ว

ขนาด 125x200 cm

ลอนเล็ก ความหนา 1" ราคา 330 บาท / แผ่น

เหมาะสำหรับ

ปูพื้นที่กำแพงห้องที่ต้องการซับเสียงสะท้อน ห้องอัด โฮมเธียรเตอร์ คาราโอเกะ ห้องซ้อมดนตรี ย่านซับเสียง กลาง - สูง ระดับทั่วไป


อคุสติกโฟม แบบลังไข่ หนา 1.5 นิ้ว

ขนาด 125x200 cm

ลอนใหญ่ ความหนา 1.5" 450 บาท / แผ่น

เหมาะสำหรับ

ปูพื้นที่กำแพงห้องที่ต้องการซับเสียงสะท้อน ห้องอัด โฮมเธียรเตอร์ คาราโอเกะ ห้องซ้อมดนตรี ย่านซับเสียง กลาง - สูง ระดับทั่วไปอคุสติกโฟม แบบ V-Pad

ขนาด 40 x 40 cm

ความหนา 2 นิ้ว

ราคา 450 บาท / ชุด 4 แผ่น

เหมาะสำหรับ

ติดเฉพาะจุดหรือปูพื้นที่ห้องที่ต้องการซับเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตกแต่งจัดวางเรียงในแบบต่างๆ ย่านซับเสียง กลาง - สูง ประสิทธิภาพสูง

ราคาพิเศษ ยกแพค

แพค 10 ชุด 4200 บาท


อคุสติกโฟม แบบลอนยาว

ขนาด 80 x 40 cm

ความหนา 3 นิ้ว

ราคา 600 บาท / ชุด 2 ชิ้น

เหมาะสำหรับ

ติดเฉพาะจุดหรือปูพื้นที่ห้องที่ต้องการซับเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตกแต่งจัดวางเรียงในแบบต่างๆ ย่านซับเสียง กลาง - ต่ำ เน้นกลางมากกว่า หากต้องการซับย่านต่ำมาก โปรดดูสินค้า เบสแทรปอคุสติกโฟม แบบ D-Pad

ขนาด 80 x 40 cm

ความหนา 3 นิ้ว

ราคา 600 บาท / ชุด 2 ชิ้น

เหมาะสำหรับ

ติดเฉพาะจุดหรือปูพื้นที่ห้องที่ต้องการซับเสียงที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถตกแต่งจัดวางเรียงในแบบต่างๆ ย่านซับเสียง กลาง - สูง
อคุสติกโฟม เบสแทรป

ขนาด 30 x 30 x 60 cm

ราคา 900 บาท / ชุด 2 ชิ้น

เหมาะสำหรับ

ติดเฉพาะจุด มุมห้อง เพื่อลดเสียงเบส บวม หึ่ม โดยเฉพาะ บรรเทาปัญหาเบสล้นหรือหายจาก Roommodes

ย่านซับเสียง ต่ำ ประสิทธิภาพสูงในการซับเสียงเบส

ราคาพิเศษ

ชุดสำหรับติดสองมุมสามแฉกพร้อมลูกเต๋าเข้ามุม ชุด 3,000 บาท
ประกอบด้วย เบสแทรป 6 ชิ้น และ ลูกเต๋า 2 ลูก


อคุสติกโฟม Q-Type Basstrap

ขนาด 20 x 20 x 80 cm

ราคา 500 บาท / ชิ้น

เหมาะสำหรับ

ติดเฉพาะจุด มุมห้อง เพื่อลดเสียงเบส บวม หึ่ม โดยเฉพาะ บรรเทาปัญหาเบสล้นหรือหายจาก Roommodes

ย่านซับเสียง ต่ำ ประสิทธิภาพสูงในการซับเสียงเบส
อคุสติกโฟม TNC-Extreme

ขนาด 60x60 cm

หนา 3 นิ้ว

ราคา 300 บาท / ชิ้น

ออกแบบเพื่อประสิทธิภาพการซับเสียงสูงสุดในทุกแบบของอคุสติกโฟม

เหมาะสำหรับการติดเฉพาะจุดเพื่อเน้นคุณภาพเสียงในห้องอย่างสูงสุด

เหมาะสำหรับ

การติดเฉพาะจุด เสียงตกกระทบ และเน้นคุณภาพการซับเป็นพิเศษ


ใยฉนวนป้องกันเสียง

ขนาด 60 x 120 cm

หนา 75 mm

ราคา 180 บาท / ชิ้น

ค่าความหนาแน่น 20 kg / M^3

เหมาะสำหรับ

ใส่โครงผนังเบาเพื่อลดและป้องกันเสียงผ่านกำแพง หรือ ใส่กรอบหุ้มผ้าเพื่อทำอคุสติกพาเนล

ราคาพิเศษ

สั่งซื้อเกิน 100 แผ่น 165 บาท / ชิ้น